Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

13 februari: Föreläsning - Rehearsals with sgulS

Slem, sula och fuktarkiv är företeelser som ligger närmre vår vardag än vi tror. Konstnären Katja Aglert arbetar med relationen mellan Homo saphiens - människan och Arion vulgaris – den spanska skogssnigeln.

Bild: Tillhör Katja Aglert

Föreläsning - Rehearsals with sgulS

Slem, sula och fuktarkiv är företeelser som ligger närmre vår vardag än vi tror.

Konstnären Katja Aglert arbetar med relationen mellan Homo saphiens - människan och Arion vulgaris – den spanska skogssnigeln. I en hybrid mellan föreläsning och performance vecklar hon tillsammans med publiken ut experiment, betraktelser, fakta och försök till att närma sig snigelns sätt att vara i världen.

Aglert frågar; Hur kan vi genom de sätt som konstnärliga lärandeprocesser använder sig av tid, rum och materia, överskrida gränserna i den mänskliga perceptionsförmågan? Hur kan vi använda dessa praktiker för att förstå och skapa nya föreställningsvärldar som ruckar på perspektiv som säger att världen är indelad i statiska kategorier med människan i alltings centrum?

Hon söker svar utifrån perspektivskiften som kommer av möten med det främmande, av multispecies (flerartsliga) berättelser som utvecklats genom transdisciplinär konstnärlig praktik och forskning. Vägledd av Donna Haraways ord: ”de-stabilize our own stories, to re-tell them with other stories”.

Tid och plats

Onsdag 13 februari klockan 18, på Växjö konsthall. Fritt inträde. Föreläsningen hålls på engelska. Föreläsningen gör i samband med utställningen Multispecies Storytelling som visas just nu på Växjö konsthall.

Om Katja Aglert

Katja Aglert är baserad i Stockholm. Hon undervisar på institutioner som Stockholms universitet och Konstfack University of Arts, Crafts, and Design och är styrelseledamot i The Seed Box, en Mistra-Formas miljö-humaniora kollaboration. Hennes soloutställningar inkluderar Polarmuséet, Tromsø, Norway (2017/2018); Biologiska Muséet, Stockholm (2016); FLORA ars+natura, Bogota, Colombia (2015/2016), Museum for Contemporary Art, Santiago, Chile (2015/2016); Marabouparken, Stockholm (2014).

English

Flem, sole and moist-archives are phenomenon’s closer to our everyday life than we may think.

Artist Katja Aglert work with the relation between Homo saphiens – the human and Arion vulgaris – the Spanish slug. In a crossbread between lecture and performance and in cooperation with the audience she unfolds experiments, observations, facts and attempts to draw nearer to the slug’s way of being in the world.
Aglert asks; How can we, with the ways that artistic learnings processes utilize time, space and matter, cross the borders of human perception? How can we use these practices to comprehend and create new imaginaries that troubles conceptions about the world as categorically divided and with the human species in the center of it all?

She seeks answers in the shifting of perspectives that comes with alien encounters and of multispecies stories that´s evolved through her journey of transdisciplinary art practice and research, guided by the words of Donna Haraway: “de-stabilize our own stories, to re-tell them with other stories”.

Time and place

Wednesday 13th of February at 18 pm on Växjö konsthall. Free entrance. The performance lecture is held in English as a part of the exhibition Multispecies Storytelling, shown in Växjö konsthall until 10th of March.

About Katja Aglert

Katja Aglert is based in Stockholm. She teaches at institutions as Stockholm university, Konstfack University of Arts, Crafts and Design and is a board member of Seed box, a Mistra-Formas environmental-humanities collaboration. Solo exhibitions include Polarmuséet, Tromsø, Norway (2017/2018); Biologiska Muséet, Stockholm (2016); FLORA ars+natura, Bogota, Colombia (2015/2016), Museum for Contemporary Art, Santiago, Chile (2015/2016); Marabouparken, Stockholm (2014).

Kontakter

 • Växjö konsthall

  Reception

  0470-414 75

  konsthall@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 10, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö stadsbibliotek
  Växjö konsthall

  Västra Esplanaden 7

  35231 Växjö

  Övrigt

  Övrigt

  Ordinarie öppettider

  • Söndag och måndag stängt
  • Tisdag-fredag, klockan 12-18
  • Lördag klockan 12-16

  Fritt inträde

  Avvikande öppettider

Senast uppdaterad: 18 mars 2022