Ekonomi

På ekonomisidorna hittar du information med ekonomisk anknytning både avseende Växjö kommun och de donationsstiftelser som kommunen förvaltar.

Växjö kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med 8 förvaltningar och en bolagskoncern med 14 hel- eller delägda bolag.

Kommunkoncernen omsatte år 2019 cirka 7,6 mdkr. Balansomslutningen år 2019 ar 17,0 mdkr, varav kommunen 5,9 mdkr. Kommunkoncernen har cirka 7 200 tillsvidareanställda årsarbetare.

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor kommunalskatten ska vara, mål och riktlinjer för verksamheten samt hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika nämnderna. Därefter får varje nämnd själv bestämma hur pengarna ska användas för att de ska uppnå sina verksamhetsmål.

Växjö kommuns organisationsnummer: 212000-0662

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2020
Politik och demokrati