Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Växjö växer

Växjö kommun växer. Inom ett par år är vi 100 000 invånare. För att möta dagens och framtidens invånare bygger vi nytt och bygger om. Vi bygger tillsammans med privata aktörer på ett hållbart sätt så att du får förutsättningar att bo, leva och verka i Växjö idag och i framtiden. På dessa webbsidor hittar du information om var Växjö kommun bygger nu och planerar för byggnation.

Bild

Ingelstad centrum

Hur tycker du att Ingelstad centrum ska bevaras och utvecklas? Ta del av nytt förslag på detaljplan!

Bild

Villatomter i Braås

I Braås finns villatomter vid sjön Örkens västra sida ute till försäljning. Du får tillträde till tomten och kan börja bygga din villa direkt

Bild

Hur ska kommunen utvecklas?

Nu är nytt förslag till översiktsplan på utställning. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter!

Bild

Detaljplaner

Var och hur får man bygga där du bor eller har verksamhet? Se alla våra gällande detaljplaner och vilka vi arbetar med just nu.

Klicka på en punkt för att se vad som planeras just där. Längst upp till vänster kan du filtrera om det är något specifikt som du är intresserad av.