Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Lekplatser

Växjö kommun har över 100 lekplatser som är till för allmänheten. Ambitionen är att alla kommunens lekplatser, stora som små, ska vara mötesplatser för såväl barn som vuxna.

I områden med många barn ska det inte vara längre än 500 meter fågelvägen till en kommunal lekplats. Lekplatsens placering är viktig, eftersom forskning visar att barnens lek ofta börjar på lekplatsen och sprider sig sedan ut över närområdet. 

Våra större lekplatser är

På kartan kan du se var alla våra lekplatser finns. 

Under vintern och våren 2021 kommer kommunen att ta bort lekredskapen på följande lekplatser.

  • Tärnvägens lekplats, Lammhult
  • Gärdets lekplats på Söder i Växjö
  • Månadsvägens lekplats, Växjö
  • Linnéparkens gamla lekplats, Växjö

Anledningen är att lekredskapen är slitna och inte säkra för lek. Lekredskapen kommer inte att ersättas. Istället hänvisar vi till andra lekplatser i närheten. Lekplatserna är viktiga lekmiljöer för yngre barn och kommunen vill utveckla dem till att även vara värdefulla mötesplatser för äldre barn och vuxna. Det innebär att vi de närmaste åren kommer att ta bort flera mindre lekplatser för att istället fokusera resurserna till lekplatser som redan är eller kan utvecklas till bra lek- och mötesplatser för både barn och vuxna.

Vill ni veta mer om hur vi tänker och planerar kring våra lekplatser finns det beskrivet i lek- och aktivitetsprogrammet som finns under rubriken Relaterade dokument längt ner på denna sida.

Växjö kommun avråder matning av fåglar

Växjö kommun avråder från att mata änder och gäss med t.ex. bröd. Fåglarna är anpassade till en diet bestående av framförallt växter och del smådjur. Fåglar som äter mycket energirik men näringsfattig mat blir sjuka och kan till och med få missbildningar (änglavingar) som gör att de lider och behöver avlivas. När fåglarnas matas störs också deras naturliga beteende och flyttmönster. Täta ansamlingar leder också till ökad sjukdomsspridning av till exempel fågelinfluensa. Matningen drar också till sig skadedjur som råttor.

Minskad övergödning och en god vattenkvalité är frågor som Växjö jobbar intensivt med. När många fåglar samlas och dessutom tillförs energirik mat bidrar det till ökad näringsbelastning till reningsdammar och sjöar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2021
Se och göra