Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Affischera, skylta, uteservering och evenemang

För att få använda allmän plats krävs tillstånd. Om du som privatperson eller företag vill ordna ett evenemang, bygga en uteservering och sätta upp affischer eller skyltar i stadsmiljön gäller vissa regler.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd söker du hos polisen. Det gäller till exempel tillstånd för:

  • uteservering
  • evenemang
  • tillfälliga affischer eller tillfällig skyltning, som till exempel en trottoarpratare

Du söker tillståndet direkt hos Polismyndigheten i Kronobergs län. Läs mer på Polisens webbplats, sök på Service - Tillstånd. Polisen tar ut en avgift för din ansökan. Ansök om tillståndet i god tid. Du får också betala en avgift till kommunen när du tillfälligt använder allmän plats.

Under 2021 kommer kommunen inte ta ut någon avgift för upplåtande av allmän platsmark för uteserveringar i centrum, men du behöver fortfarande ansöka om tillståndet hos Polisen.länk till annan webbplats

Permanent tillstånd

Om det gäller tillstånd för en permanent skyltning ska du vända dig till kommunen. Skriv ett brev där du berättar vad ansökan gäller och skicka det sen till kommunen. Det kan vara så att du behöver ansöka om bygglov för din skyltning. Efter att vi läst din ansökan kommer vi att informera dig om vad som gäller och meddela om du behöver söka bygglov eller inte. Du får själv betala kostnaderna för skyltar och uppsättningen av skyltar samt avgiften för bygglov. Du får också betala en avgift till kommunen för att du använder allmän plats.

Ansökan tillsammans med kontaktuppgifter och underskrift skickas till
Växjö kommun
Tekniska förvaltningen
Planeringsavdelningen
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Jobb och företag