Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Företagsbesök

Att möta dig som företagare är viktigt för oss. Därför är näringslivsavdelningen och den politiska ledningen ute på företagsbesök varje år. Två veckor på våren och två veckor på hösten vilket genererar omkring 80 företagsbesök.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får också möjlighet att ta del av synpunkter och idéer samt få information om företaget och dess framtidsplaner.

Vi lyssnar även av vilka förväntningar företagarna har på kommunen. Efter besöket tar vi synpunkterna och tankarna vidare till rätt förvaltning för att sedan återkoppla till de besökta företagen. Under 2021 blir företagsbesöken digitala.

Vill ditt företag ha besök?

Välkommen att kontakta näringslivsavdelningen på telefon 0470-410 00.

Företagsbesök hösten 2017
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Jobb och företag