Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Biologisk mångfald

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Här kan du läsa om några av de projekt som vi arbetar med.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Biologisk mångfald är en ekosystemtjänst

Biologisk mångfald är något som kallas för en stödjande ekosystemtjänst som är en viktig förutsättning för flera reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster. Förutom att mångfalden av arter och livsmiljöer har ett värde i sig så har de stor betydelse för tillhandahållandet av ekosystemtjänsterna. Mer än hälften av alla ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald.

Det går inte att säga exakt hur många eller vilka arter som måste finnas för att en särskild ekosystemtjänst ska fungera. Däremot kan man säga att en större variation i ett ekosystem, alltså en högre biologisk mångfald, generellt är positiv och ökar sannolikheten att ekosystemtjänster ska fungera också när klimatet och miljön förändras.

Mer om vad ekosystemtjänster är och varför det är viktigt kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Biologiska mångfaldens dag

Den internationella dagen för biologisk mångfald är varje år den 22 maj. Växjö kommun uppmärksammar dagen och anordnar olika aktiviteter och evenemang. Mer information kommer inom kort.

Projekt för biologisk mångfald i Växjö kommun

Blommande gräsmattor

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer det finnas skyltar som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden.

Här är några av de blommande gräsmattor du kan hitta i Växjö kommun

  • Hovs aktivitetspark på Hov
  • Lillestadsvägen på Norr
  • Mörners väg/Arabygatan på Västra mark
  • Mörners väg/Samarkand på Västra mark
  • Risingevägen/Ekobacken på Öster
  • Skärvet på Söder
  • Torparvägen på Teleborg

Den största arealen av de gräsytor som inte slås i sommar är fortfarande så kallade långgräsytor där syftet inte är att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en låg skötselkostnad.

Mångfaldsprojekt får stöd genom LONA

LONA står för ”lokala naturvårdssatsningen”, och både kommuner och föreningar kan söka. Du får bidrag med 50-90% av kostnaden för ditt projekt. Växjö kommun har sedan starten av LONA sökt bidrag varje år och har många projekt på gång för att stärka den biologiska mångfalden. Välkomna att kontakta oss för mer information om LONA!

Skapa biologisk mångfald hemma i trädgården

  • Sluta klipp gräset i delar av trädgården för att skapa ängsmark.
  • Plantera örter som är nektarrika och lockar bin och fjärilar, som du dessutom kan använda i din matlagning. Bra exempel på det är timjan, oregano och lavendel.
  • Ha en rishög liggande året runt för insekter, igelkottar och andra smådjur att gömma sig i.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021
Hållbar utveckling