Förslag: renovera en del av Högstorps skola för anpassad grundskola

Den verksamhet inom anpassad grundskola som idag är på Norremark och Elvagården är i tillfälliga lokaler. Prognoser visar även att antalet elever till den anpassade grundskolan kan öka i framtiden. Det gör att kommunen nu vill bygga om en del av Högstorps skola för att verksamheten ska kunna flytta dit.

- Bra lokaler är en viktig förutsättning för att kunna ge och få bra undervisning. Det finns ett stort behov av nya och framför allt bättre och permanenta lokaler för den anpassade grundskolan, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Den 3 april ska utbildningsnämnden ta beslut om att bygga om och anpassa en del av Högstorps skola så att de elever som idag får sin undervisning på Norremark och Elvagården kan flytta dit. Delar av de lokaler på Högstorps skola som kommunen vill renovera står idag tomma. Om beslut tas kan renoveringen starta hösten 2024 och eleverna på den anpassade grundskolan planeras kunna flytta in våren 2025.

- Det gläder mig att vi nu hittat en lösning som ska ge elever och medarbetare en bra skol- och arbetsmiljö på Högstorp skola, säger Björn Kleinhenz (V), vice ordförande i utbildningsnämnden.

- Jag är glad för att den här delen av anpassad skolas lokaler får plats på en befintlig grundskola. På så vis möter olika elever varandra och bidrar till inkludering, säger Magnus Folcker (Mp), ledamot i utbildningsnämnden.

Bakgrund

Växjö kommun har arbetat för att hitta permanenta lokaler till den anpassade grundskolan på framför allt Norremark (tidigare Vikaholm) under en längre tid. Fokus att varit att hitta lokaler som är långsiktiga, permanenta och skapar en bra skol- och arbetsmiljö för elever och medarbetare. De lösningar som nu presenteras anses uppfylla detta.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024