Jag har ett pågående bygglovsärende

Om du har ett pågående byggärende och ansökt via e-tjänst kan du följa din ansökan via "Mina sidor". Där hittar du alla dokument digitalt och kan läsa konversation med din handläggare. Om du har flera pågående ärenden får du först välja vilket det gäller.

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Komplettera ditt ärende

Vill du komplettera ditt ärende kan du använda vår e-tjänst.

Komplettera ditt ärende (bygglov, bygganmälan, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens)

Har vi bett dig komplettera ett ärende, står det i brevet/mejlet hur du ska komplettera ditt ärende.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022