Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Bygga nytt, bygga om, bygga till

När du bygger nytt, renoverar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga. Här kan du se vad som gäller, hitta regler och riktlinjer samt söka bygglov eller göra en anmälan.

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst och även följa dina pågående ärenden på Mina sidor. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på Mina sidor och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som ansökt via blankett har kontakt med handläggaren via e-post. Behöver det göra en komplettering av ditt ärende kommer handläggaren att kontakta dig.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Anmälan om eldstad/rökkanal

Bygglov för skylt

Bygglov för transformatorstation

Mina sidor - följ ärende

När behöver jag ansöka om bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader, exempelvis husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

Du får inte påbörja åtgärden förrän du har fått både bygglov och startbesked.

Det är också olika regler för fastigheter inom respektive utanför detaljplanelagda om­råden och områden med sammanhållen bebyggelse. Detaljplanemosaikenlänk till annan webbplats finns för att snabbt se vad som gäller för din fastighet. Kontakta Växjö kommun om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

När vi går igenom din ansökan bedömer vi bland annat den yttre utformningen, byggnadens placeringen på tomten och hur byggnaden är tänkt att användas.

Gör din bygglovsansökan eller anmälan i god tid

Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 10 veckor.

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Bygglov för ett helt nytt hus kostar runt 50 000 kronor men det beror på många saker. Vi tar ut avgifter för de tjänsterna som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det gäller ett stort bygge eller om det avviker från gällande detaljplaner kan kostnaden bli högre. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade bygge.

Hur länge gäller ett bygglov eller en anmälan?

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

Tänk på att innan du börjar åtgärden måste ett startbesked ha getts. Ett startbesked för en anmälan är giltigt i 2 år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2021