Bostad och boende

I Växjö kommun strävar vi efter att erbjuda en mångfald av olika boendeformer i hela kommunen. Här finns tips på hur du kan hitta en bostad som passar just dig samt information om samtliga boendeformer.

Det finns många olika sätt att äga en bostad på och nedan presenteras de olika ägandeformerna som du kan välja emellan.

Ägarlägenhet

År 2009 infördes en ny boendeform i Sverige - ägarlägenheter. Väljer du att köpa en ägarlägenhet så köper du en lägenhet i ett flerbostadshus. Du bestämmer själv över lägenheten och har eget ansvar för skötsel, renovering och reparation. Du väljer även själv om du vill sälja eller hyra ut fastigheten.

Du kan hitta ägarlägenheter till försäljning via privata annonser, försäljningswebbplatser och mäklare. Växjö kommun bygger och erbjuder även egna ägarlägenheter och mer information om dessa hittar du på fastighetsbolagens webbplatser.

Aktuella projekt (Bostäder när Växjö växer)

Mer information om ägarlägenhet på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Bostadsrätt

Väljer du att köpa en bostadsrätt så äger en bostadsrättsförening fastigheten och upplåter lägenheter till föreningens medlemmar med så kallad bostadsrätt. Som medlem i föreningen betalar du vid köpet en insats. Sedan betalar du en månadsavgift till föreningen. Du ansvarar för skötsel av allt inom bostadens väggar, medan föreningen ansvarar för fasaden och yttre miljön. Varje bostadsrättsförening har sina egna regler och stadgar.

Du kan hitta bostadsrätter till försäljning via privata annonser, försäljningswebbplatser och mäklare. Växjö kommun bygger och erbjuder även egna bostadsrätter och mer information om dessa hittar du på fastighetsbolagens webbplatser.

Vidingehem Länk till annan webbplats.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

En ombildning innebär att bostäder görs om från hyresrätt till bostadsrätt. Det görs genom att hyresgästerna bildar en bostadsrättsförening som köper fastigheten av sin hyresvärd.

Det är hyresgästerna i fastigheten som tar initativ till och driver arbetet med en ombildning. Det är en process i flera steg. En ombildning är möjlig om hyresvärden går med på att sälja och minst 40 procent av hyresgästerna i en fastighet vill ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt. Hyresgäster som inte vill ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt har rätt att bo kvar i sin hyresrätt.

Vill du och dina grannar starta en ombildningsprocess behöver ni ta kontakt med fastighetsägaren. Växjö kommun erbjuder hyresgäster hos Vidingehem möjligheten att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. Du hittar kontaktuppgifter på Vidingehem Länk till annan webbplats. och Växjö bostäders webbplatser Länk till annan webbplats..

Mer information om ombildning på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om hur en ombildning går till på Hyregästförenings webbplats Länk till annan webbplats.

Villa

Väljer du att köpa eller bygga en villa innebär det att du blir ägare till fastigheten med hus och mark. Att äga innebär att du själv bestämmer över fastigheten, och har eget ansvar för skötsel, renovering och reparation. Du väljer även själv om du vill sälja eller hyra ut fastigheten.

Växjö kommun har en digital tomtkö och erbjuder tomter runtom i kommunen. Du måste stå i tomtkön för att kunna få erbjudande om lediga tomter.

Växjö kommuns digitala tomtkö

Lediga tomter

Mer information om att köpa en fastighet på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

På Boplats Växjö hittar du studentlägenheter från det kommunala bostadsbolaget Vidingehem. Ju tidigare du ställer dig i bostadskön, desto större chans har du att få en bostad. Det är kostnadsfritt att stå i studentbostadskön.

Du kan också söka lägenhet hos privata fastighetsägare via lokaltidningar, webb och sociala medier.

Mer information om studentbostadskön på Boplats Växjös webbplats. Länk till annan webbplats.

Tillgänglig bostad

En tillgänglig bostad är en lägenhet med bland annat hiss och extra stort svängrum i badrummet. Trösklarna är låga och det finns inga hinder i lägenheten eller i utemiljön. Den här formen av bostad söker du genom Boplats Växjö Länk till annan webbplats. och tillgänglig bostad kan sökas av alla, oavsett ålder.

Boplats Växjö är den kommunala bostadskön, där du registrerar dig för att samla poäng och söka lägenhet. Du får ett poäng per dag du står i kö och ju fler poäng du har desto större chans har du att få den lägenhet du söker.

Registrera dig på Boplats Växjös webbplats Länk till annan webbplats. eller ring telefon 0470-73 47 00 för mer information.

Seniorboende

Ett seniorboende är en lägenhet med god tillgänglighet och standard anpassad för dig som är äldre. I närheten av lägenheterna finns ofta en gemensamhetslokal. Lägenheterna ligger vanligtvis nära service, kollektivtrafik och vårdcentral. I en seniorlägenhet ingår ingen vård. Behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst.

Seniorboende erbjuds i första hand till dig som fyllt 70 år och du söker sådant boende genom Boplats Växjö. Finns det ingen sökande över 70 år, erbjuds lägenheten neråt i åldrarna. Därför är det möjligt att söka seniorboende redan från det året du fyllt 55 år. Om ingen av de sökande är 55 år eller äldre, erbjuds lägenheten till den i kön som har flest poäng, oavsett ålder.

Du kan även söka seniorboende via privata bostadsbolag.

Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är en lägenhet med god tillgänglig och standard anpassad för dig som är äldre. Här finns det gemensamma utrymmen och en bovärd. Här ingår ingen vård, men behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. Trygghetsboende är för dig som är 65 år eller äldre.

Det kommunala bostadsbolaget Vidingehem erbjuder trygghetsboende i Ingelstad. Dessa lägenheter söker du via Boplats Växjö.

Du kan även söka trygghetsboende via privata bostadsbolag.

Särskilt boende

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende för äldre.

Det finns också bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

För mer information, ring kontaktcenter 0470-410 00.

För dig som söker bostad att hyra

För dig som söker bostad att äga

Växjö kommun bygger och erbjuder ägarlägenheter och bostadsrätter och dem hittar du via Vidingehem Länk till annan webbplats.. Ägarlägenheter och bostadsrätter säljs även via privata annonser, försäljningswebbplatser och mäklare.

Söker du en tomt för att bygga en villa? Då hittar du lediga kommunala tomter till försäljning. Det finns även tomter som säljs via privata annonser, försäljningswebbplatser och mäklare

Lediga villatomter

Senast uppdaterad: 28 juni 2023