Avfall och återvinning

Växjö kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Dit kan du vända dig med frågor kring bland annat sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

Har du frågor om sophämtning?

Om du har frågor kring din avfallshantering ska du vända dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller på e-post info@ssam.se.

Vänd dig till SSAM om frågor om avfall. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när nästa hämtdag är?

ssam.se/hamtdagar Länk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

Det finns åtta återvinningscentraler i Växjö kommun. Återvinningscentralerna drivs av SSAM.

Norremarks kretsloppspark

Adress: Deltavägen 22, 352 45 Växjö

Braås återvinningscentral

Adress: Mästreda 5, 363 91 Braås

Furuby återvinningscentral

Adress: Furuby 2, 365 93 Furuby

Häringetorps återvinningscentral

Häringetorp, 360 32 Gemla

Ingelstad återvinningscentral

Adress: Torsås 1, 366 44 Ingelstad

Lammhult återvinningscentral

Adress: Asavägen, 363 45 Lammhult

Rottne återvinningscentral

Adress: Brittatorpsvägen, 363 33 Rottne

Åby återvinningscentral

Adress: Västragårdsvägen, 363 34 Rottne

Läs mer om öppettiderna och vad du kan lämna på återvinningscentralerna här Länk till annan webbplats.

Egen hemkompost

Om du själv tar hand om ditt matavfall i en kompost behöver du anmäla det till kommunen.

Avloppsslam och latrin

Om du vill ha hämtning vartannat år av din slamavskiljare eller själv ta hand slam, latrin, avföring eller urin behöver du ansöka om det hos kommunen.

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Eget omhändertagande av latrin, ansökan

Senast uppdaterad: 28 juni 2023